Bedrijfshulpverlening (BHV)


BEDRIJFSHULPVERLENER COMPLEET

Voor medewerkers van bedrijven en instellingen die als Bedrijfshulpverlener opgeleid willen worden

Modules

Inhoud

De aankomende BHV-er worden de elementaire basisvaardigheden aangereikt op het gebied van levensreddend handelen, het bestrijden van een beginnende brand, communiceren bij een calamiteit en het begeleiden van een ontruiming.
Na de cursus kan de cursist inhoud geven aan zijn taak als BHV-er en een gids/voorpost zijn voor de professionele hulpverlener.

Details

Vooropleiding  :  geen
Medische eisen  :  psychisch en fysiek in staat zijn om bij calamiteiten
handelend op te treden
Cursusduur  :  2 dagen
Aantal cursisten per groep  :  minimaal 6, maximaal 14 personen
Geldigheidsduur diploma  :  1 jaar plus 3 maanden, cf. NIBHV richtlijnen
Herhaling  :  1 dag aaneengesloten of 2 dagdelen
Bijzonderheden  :  vrijstellingen op aanvraag conform NIBHV regels
     
Locatie  :  in overleg met de klant
     
Prijs  :  op aanvraag
Prijs herhaling  :  op aanvraag
    genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, certificaat/certificaten,
diploma en blusmiddelen
     
Bijzonderheden annuleren  :  zie ons aanmeldingformulier


BEDRIJFSHULPVERLENER

Voor medewerkers van bedrijven en instellingen die als Bedrijfshulpverlener opgeleid willen worden én
in aanmerking komen voor een vrijstelling van de Module Eerste Hulp, zoals bedoeld in de examen reglementen van het NIBHV

Module

Inhoud

De aankomende BHV-er worden de elementaire basisvaardigheden aangereikt op het gebied van het bestrijden van een beginnende brand, communiceren bij een calamiteit en het begeleiden van een ontruiming.
Na de cursus kan de cursist inhoud geven aan zijn taak als BHV-er en een gids/voorpost zijn voor de professionele hulpverlener.

Details

Vooropleiding  :  geen
Medische eisen  :  psychisch en fysiek in staat zijn om bij calamiteiten handelend op te treden
Cursusduur  :  1 dag
Aantal cursisten per groep  :  minimaal 6, maximaal 14 personen
Geldigheidsduur diploma  :  1 jaar plus 3 maanden, cf. NIBHV richtlijnen
Herhaling  :  1/2 dag
Bijzonderheden  :  vrijstellingen worden aangevraagd na overleg van een geldig E.H.B.O. diploma of een daaraan gelijkgesteld bewijs van bekwaamheid (cf. NIBHV regels)
     
Locatie  :  in overleg met de klant
     
Prijs  :  op aanvraag
Prijs herhaling  :  op aanvraag
    genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, certificaat en blusmiddelen
     
Bijzonderheden annuleren  :  zie ons aanmeldingformulier


HERHALINGSCURSUS BEDRIJFSHULPVERLENER

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener omvat veel praktische vaardigheden, die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Het is dan ook zaak om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

Binnen één jaar en drie maanden na datum van afgifte van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan verliest het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener zijn geldigheid.

Module

Inhoud

Van de BHV-er worden de elementaire basisvaardigheden op het gebied van levenreddend handelen en brandbestrijding, door oefeningen, op het vereiste peil gehouden. Daarnaast worden cursisten op de hoogte gehouden van de nieuwste veranderingen in de vaardigheden vereist als BHV-er.

Dagdeel 1

Dagdeel 2

De cursusinhoud van dagdeel 1 en dagdeel 2 kunnen omgedraaid worden.

Details

Vooropleiding  :  basiscursus bedrijfshulpverlener/bedrijfshulpverlener compleet
Medische eisen  :  psychisch en fysiek in staat zijn om bij calamiteiten handelend op te treden
Cursusduur  :  1 dag
Aantal cursisten per groep  :  minimaal 6, maximaal 14 personen
Geldigheidsduur certificaat  :  1 jaar plus 3 maanden, cf. NIBHV richtlijnen
      
Bijzonderheden  :  vrijstellingen worden aangevraagd na overleg van een geldig E.H.B.O. diploma of een daaraan gelijkgesteld bewijs van bekwaamheid (cf. NIBHV regels)
     
Locatie  :  in overleg met de klant
     
Prijs  :  op aanvraag
   :   
    genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, certificaat en blusmiddelen
     
Bijzonderheden annuleren  :  zie ons aanmeldingformulier